Schizofrenie

Wat is schizofrenie?

Veel mensen vragen zich af: wat is schizofrenie? Schizofrenie is een ziekte die naar de term ‘gespleten geest’ verwijst. Veel mensen denken dan ook dat schizofrenie een ziekte is waarbij één persoon meerdere personen of geesten in zich heeft, maar niets is minder waar. Er zijn namelijk verschillende soorten schizofrenie waar een persoon last van kan hebben en vaak hebben de personen een gebrek aan voeling met de sociale realiteit.

Zo blijkt uit onderzoek dat ongeveer 40 procent van de patiënten die opgenomen worden schizofrenie heeft. Echter zal minder dan 1 procent van de bevolking echt de diagnose schizofrenie krijgen. Zo is de gemiddelde leeftijd wanneer schizofrenie tot uiting komt tussen de 20 en de 30 jaar en vrouwen en mannen kunnen deze ziekte hebben. Hieronder staan de meest voorkomende symptomen van schizofrenie:

  • Wanen
  • Hallucinaties
  • Chaotisch of katatoon gedrag
  • Onsamenhangende spraak
  • Vervlakking van affect, vermindering spraak of apathie

Soorten schizofrenie, de kenmerken

Hieronder zullen we kort de kenmerken van de soorten schizofrenie gaan bespreken. Let op, niet iedereen heeft last van dezelfde kenmerken en het kan voorkomen dat iemand last heeft van één kenmerk of meerdere kenmerken.

Waanvoorstelling

Wanneer mensen last hebben van een waanvoorstelling, dan hebben ze een overtuiging ondanks het feit dat er genoeg argumenten zijn om het tegendeel te bewijzen. Nu zijn verschillende soorten van wanen en dit kan verschillen per persoon, maar de meest voorkomende waan is de betrekkingswaan. Voor de persoon hebben bepaalde voorwerpen of normale uitdragingen een bijzondere betekenis.

Hallucinaties

Hallucinaties zijn vooral perceptuele ervaringen, zonder dat er een echte fysische stimulus aanwezig is. een patiënt kan dus bijvoorbeeld verschillende stemmen horen, terwijl er helemaal geen stemmen zijn. Het gedrag van iemand kan dan ook heel uiteenlopend zijn.

Spraak

Veel mensen met schizofrenie hebben een onsamenhangende spraak. Zo volgen ze de regels van de taal nog, maar wat ze zeggen heeft geen betekenis. Soms gebruiken ze ook woorden die niet bestaan en sommige zinnen worden constant herhaald. Veel personen kunnen hierdoor geen normale gesprekken houden en hierdoor treden stoornissen op in het gevoelsleven.